Zane Khan vs Evgeny Donskoy results

27 august 2021 04:45 PM
Zane Khan
-
+
+
-
-
1 - 2
Finished
Scores123 4 5
Zane Khan 4 7 6 - -
Evgeny Donskoy 6 5 7 - -