Viktoriya Tomova vs Magdalena Frech results

3 march 2020 12:15 PM
2 - 1
Finished
Propability:
1: 41% 2: 59%
Scores123 4 5
Viktoriya Tomova 7 6 6 - -
Magdalena Frech 5 7 4 - -