Tim Smyczek vs Gleb Sakharov results

Scores123 4 5
Tim Smyczek 6 3 4 - -
Gleb Sakharov 3 6 6 - -