Tim Smyczek vs Gleb Sakharov results

11 january 2019 01:00 AM
Tim Smyczek
+
-
-
+
+
1 - 2
Finished
Gleb Sakharov
+
-
-
+
+
Propability:
1: 58% 2: 42%
Scores123 4 5
Tim Smyczek 6 3 4 - -
Gleb Sakharov 3 6 6 - -