Soon-Woo Kwon vs Evgeny Donskoy results

22 september 2021 06:05 AM
Soon-Woo Kwon
-
+
+
+
+
2 - 0
Finished
Scores123 4 5
Soon-Woo Kwon 6 6 - - -
Evgeny Donskoy 4 3 - - -