Mizuno Kijima vs Ayaka Okuno results

Scores123 4 5
Mizuno Kijima 2 4 - - -
Ayaka Okuno 6 6 - - -