Lesley Kerkhove vs Anastasiya Komardina results

1 march 2020 12:35 PM
0 - 2
Finished
Scores123 4 5
Lesley Kerkhove 2 3 - - -
Anastasiya Komardina 6 6 - - -