Jordan Thompson vs Radu Albot results

27 september 2020 02:30 PM
0 - 3
Finished
Radu Albot
-
-
+
+
+
Propability:
1: 62% 2: 38%
Scores123 4 5
Jordan Thompson 2 4 1 - -
Radu Albot 6 6 6 - -