Ilya Ivashka vs James Duckworth results

13 june 2021 09:10 AM
Ilya Ivashka
-
+
+
+
+
2 - 1
Finished
Propability:
1: 65% 2: 35%
Scores123 4 5
Ilya Ivashka 2 6 6 - -
James Duckworth 6 4 0 - -