Evgeny Karlovskiy vs Mikhail Kukushkin results

16 november 2022 05:05 PM
0 - 1
Finished
Scores123 4 5
Evgeny Karlovskiy 2 2 - - -
Mikhail Kukushkin 6 4 - - -