Evgeny Karlovskiy vs results

7 june 2022 10:30 AM
0 - 2
Finished
-
-
+
-
-
Scores123 4 5
Evgeny Karlovskiy 3 3 - - -
6 6 - - -