Evgeny Donskoy vs Ernesto Escobedo results

12 june 2019 03:20 PM
2 - 0
Finished
Propability:
1: 38% 2: 62%
Scores123 4 5
Evgeny Donskoy 7 6 - - -
Ernesto Escobedo 5 4 - - -