Diego Schwartzman vs Yoshihito Nishioka results

10 january 2019 03:50 AM
Scores123 4 5
Diego Schwartzman 6 3 7 - -
Yoshihito Nishioka 1 6 6 - -